اطلاعات شما در این بخش محرمانه خواهد بودزمینه همکاری مورد مدنظر را انتخاب نمائید
   
نام
   
نام خانوادگی
   
نام پدر
   
تاریخ تولد روز/ماه/سال
   
محل تولد
   
جنسیت
   
وضعیت تاهل
   
پایان خدمت
   
مدرک کارشناسی
   
دانشگاه کارشناسی
   
معدل کارشناسی
   
رشته کارشناسی ارشد اگر همچنان دانشجو هستید قید کنید /دانشجو ترم**
 
دانشگاه کارشناسی ارشد
 
معدل کارشناسی ارشد
 
تسلط رایانه به ترتیب ویندوز/اکسل /وورد /اکسس با گزینه عالی یا خوب یا متوسط یا ضعیف مثل خوب/ضعیف/عالی/عالی
   
تسلط به زبان انگلیسی به ترتیب : خواندن/نوشتن/ترجمه با گزینه خوب یا متوسط یا ضعیف
   
سابقه کار در کل چند سال و در چه زمینه ای
 
شماره همراه جهت تماس با شما
   
شماره ثابت شما جهت تماس با شما
   
آدرس محل سکونت
 
ارسال رزومه رزومه دارای عکس و ریز اطلاعات ثبت کنید.